Procedures van de Spellenprijs

De verkiezing is een jaarlijkse cyclus. De globale procedure is:

 • Groslijst: de commissie stelt een groslijst samen van binnen het tijdvak uitgebrachte spellen. Dit tijdvak loopt van 1 juli in het voorgaande jaar tot en met 30 juni in het huidige jaar.
 • Nominatie: de jury nomineert een aantal spellen uit deze groslijst engeeft aan waarom deze spellen worden genomineerd. Dit resulteert in drie lijsten: de drie genomineerden voor de Nederlandse Spellenprijs – familie, de drie genomineerden voor de Nederlandse Spellenprijs – kenners en de drie genomineerden voor de Nederlandse Spellenprijs – experts.
 • Bekendmaking: de genomineerden van de Nederlandse Spellenprijs worden in september bekendgemaakt.
 • Verkiezing: de jury bepaalt per categorie welk van de genomineerde spellen in aanmerking komt voor de Nederlandse Spellenprijs.
 • Bekendmaking: de winnaars van de Nederlandse Spellenprijs worden in november bekendgemaakt.
 • Uitreiking: de Nederlandse Spellenprijs zal tijdens het Spellenspektakel in november worden uitgereikt.

Nominatiecriteria
De spellen die in het lopende verkiezingsjaar zijn uitgebracht, worden door of namens de voorzitter verzameld op de zogenaamde groslijst. Een spel moet daartoe aan de volgende criteria voldoen:

 • Het spel is gericht op of geschikt voor volwassenen.
 • Het betreft een bord- of tafelspel.
 • Het spel is door de producent in Nederland in het Nederlands uitgegeven binnen het nominatietijdvak.
 • Het spel is niet eerder op de Nederlandse markt gebracht.
 • Het betreft een “nieuw” spel, het spel is geen aanpassing of bewerking van een reeds in Nederland uitgegeven spel.
 • Het betreft geen (losse) uitbreiding van een reeds bestaand spel, wat zonder het oorspronkelijke spel niet kan worden gespeeld.
 • De spelregels en alle overige inhoudelijk relevante teksten op doos en spelmateriaal zijn in het Nederlands. Dit kan ook in de vorm van een meertalige editie.
 • Het spel kan door de geïnteresseerde speler via openbaar toegankelijke wegen (Nederlandse spellen- en speelgoedwinkels; webwinkels; beurzen etc.) worden gekocht.