libertalia-kennersprijs

Bestaansreden van de Spellenprijs

De introductie op de Nederlandse markt van ‘De Kolonisten van Catan’ in 1998 kan gezien worden als een keerpunt voor de Nederlandse spellenwereld. Er ontwikkelde zich een markt voor zogenaamde ‘eurospellen’ met een oorsprong in Duitsland. Dergelijke gezelschapsspellen worden inmiddels veel gespeeld, in de huiskamers, op de beurzen van de spellenvereniging Ducosim, op het …

jury-nederlandse-spellenprijs

Verkiezing 2022: tijdpad

Voor de verkiezing van 2022 komen Nederlandstalige spellen in aanmerking die zijn uitgegeven in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Op de septemberbeurs van Ducosim en via een livestream worden de nominatielijsten bekendgemaakt voor de categorieën Familie, Kenners en Experts. Op 4 november, de avond …

Procedures van de Spellenprijs

De verkiezing is een jaarlijkse cyclus. De globale procedure is: Groslijst: de commissie stelt een groslijst samen van binnen het tijdvak uitgebrachte spellen. Dit tijdvak loopt van 1 juli in het voorgaande jaar tot en met 30 juni in het huidige jaar. Nominatie: de jury nomineert een aantal spellen uit …