libertalia-kennersprijs

Bestaansreden van de Spellenprijs

De introductie op de Nederlandse markt van ‘De Kolonisten van Catan’ in 1998 kan gezien worden als een keerpunt voor de Nederlandse spellenwereld. Er ontwikkelde zich een markt voor zogenaamde ‘eurospellen’ met een oorsprong in Duitsland. Dergelijke gezelschapsspellen worden inmiddels veel gespeeld, in de huiskamers, op de beurzen van de spellenvereniging Ducosim, op het …

Procedures van de Spellenprijs

De verkiezing is een jaarlijkse cyclus. De globale procedure is: Groslijst: de commissie stelt een groslijst samen van binnen het tijdvak uitgebrachte spellen. Dit tijdvak loopt van 1 juli in het voorgaande jaar tot en met 30 juni in het huidige jaar. Nominatie: de jury nomineert een aantal spellen uit …